Velika iskustva u:

Login Form

1
2
3
4

Konzalting

U domeni strojarskih i instalacija vodovoda i odvodnje pružamo usluge tehničkog savjetovanja u procesu cjelokupne gradnje od ideje do realizacije i održavanja objekta. Investitora upoznajemo sa najnovijim trendovima u projektiranju i izvođenju strojarskih i instalacija vodovoda i kanalizacije,a u svrhu odabira optimalnih rješenja sa aspekta cijene izvedbe, kvalitete i cijene eksploatacije.
Naša dugogodišnja praksa i prisutnost na tržištu osiguravaju kvalitetan pristup i odnos sa komunalnim organizacijama i službama koje odobravaju dokumentaciju.