Velika iskustva u:

Login Form

1
2
3
4

Projektiranje

Poslovima projektiranja nudimo izradu kompletne projektne dokumentacije za građenje objekata niskogradnje i visokogradnje i industrije i to:

  • geodetske poslove – u vanjskoj suradnji
  • izradu idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola s time da Investitoru možemo osigurati u vanjskoj suradnji i adekvatnu pravnu pomoć u svezi rješavanja imovinskih problema.
  • izradu glavnih projekata i ishođenje potvrde projekata
  • izradu izvedbenih projekata svih struka u suradnji sa specijaliziranim tvrtkama za pojedine struke
  • snimanje objekata i instalacija postojećeg stanja i izradu projekata izvedenog stanja
  • izradu dokumentacije i legalizaciju objekata po zakonu o legalizaciji

Prilikom pružanja usluga projektiranja izrazito vodimo računa o poštivanju dogovorenih rokova i projektnih zadataka, kao i želja Investitora, vodeći se moralnom i materijalnom odgovornošću zaštite Investitora, a uz poštivanje sve važećih zakonske regulative , pravilnika koji određuju pojedina područja, te tehničkih propisa i pravila struke.

Prilikom projektiranja primjenjujemo provjerena i najnovija rješenja koja u eksploataciji građevina pokazuju jednostavnu jeftinu i efikasniju uporabu i održavanje uz maksimalnu energetsku učinkovitost.